Kas yra korupcija?

KORUPCIJA

Kai kuriuose šaltiniuose korupcija siejama su valstybine tarnyba bei viešuoju sektoriumi (STT pateikiamas apibrėžimas), tačiau pačia plačiausia prasme, korupcija apima ir privatųjį sektorių, konkurencines/įtakos sritis, kaip sportas, įvairūs konkursai, žiniasklaida, kuomet asmuo įgyja galios, kuria gali piktnaudžiauti siekiant naudos sau.

KORUPCIJOS FORMOS

Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme korupcijos formoms priskiriamos šios veikos:
Kyšininkavimas –  reiškinys, kuomet valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažada ar susitaria priimti kyšį arba reikalauja ar provokuoja duoti kyšį, arba paima kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Už tokius veiksmus asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Prekyba poveikiu – reiškinys, kuomet asmuo pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus. Už tokią veiką asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Papirkimas – reiškinys, kuomet asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Už šią veiką asmuo baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais – reiškinys, kuomet valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi arba viršija įgaliojimus, dėl kurių didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Už šią veiką asmuo baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Kitos korupcijos formos:
Dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas
Sukčiavimas
Turto pasisavinimas ar iššvaistymas
Tarnybos paslapties atskleidimas
Komercinės paslapties atskleidimas
Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas
Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas
Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą
Kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Šaltinis: LR Korupcijos prevencijos įstatymas http://www.infolex.lt/ta/120429

„Transparency international“ taip pat papildo formas tokiomis sąvokomis:

Nepotizmas – (lot. nepas, kilm. nepotis – vaikaitis) – giminaičių protegavimas parūpinant jiems aukštus pajamingus postus; ~ą ypač praktikavo XV-XVI a. popiežiai, šventinę savo giminaičius ir neteisėtus vaikus kardinolais ar vyskupais.

Favoritizmas – (plg. favoritas): 1. favoritų kėlimas ar jų skyrimas į aukštas vietas; 2. tvarka, priklausoma nuo favoritų įtakos.
Protekcionizmas – (plg. protekcija; sk. protekcijonizmas) – ekon. valstybės ekonominės politikos kryptis: vidaus rinkos apsaugojimo nuo importo politika, taikant padidintus muito mokesčius įvežamoms prekėms, prekybos kvotas bei apribojant importą.

Šaltinis: www.lietuviuzodynas.lt

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2017 LDUK | Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. Sprendimas:In Process

Accessibility

Log in with your credentials

Forgot your details?

Eiti prie įrankių juostos