Korupcijos rizikos į(si)vertinimo įrankis

Čia pateikiama Pasaulio Banko (The World Bank) korpucijos rizikos įvertinimo savo šalyje kontrolinis sąrašas. Tai pasaulyje plačiai naudojamas įrankis siekiant padėti organizacijoms savarankiškai vertinti savo veiklos rizikas.

ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ KONTROLINIS SĄRAŠAS

ANTIKORUPCIJOS STRATEGIJOJE

I.      VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ REFORMA
A.     Viešosios išlaidos ir finansinis valdymas

·         Viešosios išlaidos: pamatyti ir sustabdyti „baltuosius dramblius“

·         Viešosios išlaidos: mažiau sukčiavimų pavedimu

·         Viešosios išlaidos: mažiau sukčiavimų sudarant sutartis

·         Biudžeto parengimo procesas: skaidrumas ir atskaitomybė

·         Finansinio valdymo sistemos: modernizavimas

·         Viešųjų pirkimų reforma

·         Biudžetinės audito institucijos/mechanizmai: viešosios atskaitomybės komitetai

 

B.      Viešasis administravimas

·         Meritokratija darbuotojų atrankos bei paaukštinimo procese

·         Darbo užmokesčio ir paskatinimų struktūra personalui

·         Etikos standartai, nuobaudos, apeliacijų procedūros

·         Griežtas testavimas bei mokymas

 

C.      Vidaus pajamų ir muito reforma

·         Muito reforma: Tarifo supaprastinimas/skaidrinimas

·         Vidaus pajamos: institucinė ir mokesčių reforma

 

D.     Viešoji atskaitomybė

·      Rezultatų pateikimo visuomenei reikalavimai

·      Etikos biuras/ kontrolieriaus tarnyba

·      Valstybės tarnautojų šeimos narių nuosavybės/turto pateikimas/deklaracija visuomenei

 

II.         DEREGULIAVIMAS, DEMONOPOLIZACIJA IR KONKURENCINGUMAS
·      Aiškios ir skaidrios procedūros/taisyklės, ribota biurokratinė veiksmų laisvė

·      Įmonių sektoriaus de-reguliacija, įėjimo palengvinimas, konkurencingumo politika

·      Demonopolizacija

·      Sektorių infrastruktūros reguliavimo reforma

 

III.       PRIVATIZACIJA
·      Proceso skaidrumas, mažiau vidinių susitarimų

·      Privatizacijos įkainojimas, greitis ir apimtis

·      Adekvatūs instituciniai mechanizmai

 

IV. FINANSINIS SEKTORIUS
·         Centrinio banko skaidrumo mechanizmai

·         Bankų sistemos reguliavimo mechanizmai

·         Vidinis skolinimas, suderintos kreditų strategijos

·         Atskleidimo, matomumo reguliavimas, kitos skaidrumo reformos

 

V.         POLITINĖS VALIOS SKATINIMAS: DALYVAVIMO IR KITI MECHANIZMAI
VI.       TEISMŲ BEI ĮSTATYMŲ SISTEMOS
·         Darbo užmokesčio, skatinimo sistemos, meritokratinis paaukštinimas

·         Etikos standartų vykdymas

·         Nešališka bylų priskyrimo procedūra

·         Nepriklausomumas ir atskaitomybė, teisėjų skyrimas

·         Alternatyvių ginčo sprendimų mechanizmų skatinimas

·         Rėmimasis tarptautine teise

 

VII.      MAKRO IR PREKYBOS REFORMOS
·         Makroekonomikos stabilizavimas/ infliacijos mažinimas

·         Valiutos kursų rinkos reguliavimas

·         Prekybos liberalizavimas, tarifų racionalizavimas ir vienodinimas

 

VIII.   ŠVIETIMAS IR VIEŠOJI KOMUNIKACIJA
·         Suaugusiųjų švietimas antikorupcijos temomis

·         Ugdymo turinio elementai pirmajame bei antrajame švietimo lygmenyse

·         Švietimas per žiniasklaidos priemones ir viešosios komunikacijos kampanijos

·         Mokytojų rengimas ir skatinimas

·         Meritokratiniais principais grindžiamas priėmimas į aukštąsias mokyklas

 

IX.   VYKDYMAS
·         Patraukimo baudžiamojon atsakomybės teisinės bazės korupciniams nusikaltimams stiprinimas

·         Korupcijos bylų baudžiamojo persekiojimo depolitizavimas

·         Veiksminga bei sąžininga policija

·         Veiksminga  antikorupcijos komisija

·         Tikras „didžiųjų žuvų“ baudžiamasis persekiojimas, o ne „atbaidantis“ (pvz., ne iš  opozicijos…)

X.     KOVA SU SKURDU IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
·      Apsaugančios socialinės programos

·      Sveikatos ir švietimo paslaugų pasiekiamumas be kyšių

·      Geresnis viešųjų paslaugų teikimas sąžiningai

·      Korupcijos prevencija aplinkosaugos programose

 

XI.   ANTIKORUPCIJOS REFORMOS PROGRAMOS SAVIVALDOS LYGMENS
·         Antikorupcijos programos savivaldybėje

·         Veiksmingas ir skaidrus vietinės biudžetinių procesų vykdymas

·         Savivaldos modernizavimas ir reforma

·         Skaidrūs viešieji pirkimai vietiniame lygmenyje

 

XII.              ANTIKORUPCINĖS PRIEMONĖS PASAULIO BANKO PROJEKTUOSE
·         Naujos viešųjų pirkimų, audito gairės

·         Projektų maksimalus „pritraukimas“ prie realybės

·         Projektų rengimas, priežiūra, dalyvavimas ir technologijos

·         Plačiai skleidžiamos duomenų bazė

 

SKAIDRUMAS, INFORMACIJOS GALIA, DALYVAUJANTIS KOALICIJAS FORMUOJANTIS KOLEKTYVINIS VEIKSMAS
XIII.            PILIETINĖS VISUOMENĖS DALYVAVIMAS IR VIEŠAS PRIEŽIŪRA

·         NVO priežiūra

·         NVO dalyvavimas kuriant bei įgyvendinant antikorupcijos programas

·         Informacijos dalinimasis su pilietine visuomene

·         Seminarai/dirbtuvės: seimas, įstatymų leidėjai, žiniasklaida/tiriamoji žurnalistika

 

XIV.           DIAGNOSTIKA, EMPIRINIS MONITORINGAS IR VEIKSMŲ PLANAS

·         Empirinė valdymo diagnostika: viešųjų asmenų, įmonių, seimo narių, piliečių išsamios apklausos

·         Biudžetinių organizacijų stebimieji tyrimai (švietimo, sveikatos priežiūros), papildomi „kietųjų duomenų“ analize, vykdoma vietos institucijų

·         Privaloma veiksmų programa paskirta valstybės, piliečių ar NVO

·         Analizės rezultatų sklaida

·         Dalyvaujamieji seminarai ar dirbtuvės visuomeniniam švietimui bei kolektyvinio veiksmo skatinimui

·         Aukščiausių vadovų įsipareigojimas vykdyti antikorupcijos programas

·         Programos įgyvendinimo stebėsena, priežiūra

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2017 LDUK | Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. Sprendimas:In Process

Accessibility

Log in with your credentials

Forgot your details?

Eiti prie įrankių juostos